FESTYN Z OKAZJI 800 – LECIA WSI KŁOBUCZYN – Wzgórza Dalkowskie