ZLOT KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – „ŁĄCZĄ NAS WZGÓRZA” – Wzgórza Dalkowskie