Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Asystent biura – Wzgórza Dalkowskie