Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 19/2022 – Wzgórza Dalkowskie