Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 18/2022 – Wzgórza Dalkowskie