Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 15/2022 – Wzgórza Dalkowskie