Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 15/2022 – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 15/2022

Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 15/2022

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Lista wniosków w ramach naboru nr 15 zgodnych z ogłoszeniem [Pobierz]

Lista wniosków w ramach naboru nr 15 wybranych do dofinansowania [Pobierz]

Uchwała przyjęcia listy zgodności z LSR 15 [Pobierz]

Uchwała przyjęcia wniosków wybranych, które mieszczą się w NABORZE NR 15 [Pobierz]

Lista obecności [Pobierz]

Protokół z posiedzenia Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie [Pobierz]