Konsultacje społeczne – Gmina Polkowice – 05.10.2022r. – Wzgórza Dalkowskie