Konsultacje społeczne – Gmina Bytom Odrzański – 03.10.2022r. – Wzgórza Dalkowskie