Konsultacje społeczne – Gmina Kożuchów – 22.09.2022r. – Wzgórza Dalkowskie