Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Jerzmanowa i Gaworzyce – 07.09.2022 r. – Wzgórza Dalkowskie

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Jerzmanowa i Gaworzyce – 07.09.2022 r.

Za nami pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Jerzmanowa i Gaworzyce. 👩‍🏫
W dniu 07.09.2022 r. w Jerzmanowej o 10:30 a w Gaworzycach o 13:00 przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Uczestnicy podzielili się z nami swoimi potrzebami oraz opiniami. Dzięki ankietom mogliśmy poznać słabe i mocne strony gmin, przeanalizować szanse i zagrożenia. Zostały określone grupy docelowe, do jakich należy kierować przyszłe działania zapisane w lokalnej strategii rozwoju. Poznaliśmy również obszary, jakie należy wesprzeć dofinansowując różnego rodzaju projekty służące naszej lokalnej społeczności.
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu. 👍👍
Spotkania zostało zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. 📈📊