PARTNERSTWO NA RZECZ DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II – Wzgórza Dalkowskie