Lista ocenionych operacji w ramach naboru 14/2021 – Wzgórza Dalkowskie