Lista ocenionych operacji w ramach naboru 13/2021 – Wzgórza Dalkowskie