Lista ocenionych operacji w ramach naboru 12/2021 – Wzgórza Dalkowskie