Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów – Wzgórza Dalkowskie

Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie wprowadza ograniczenia wizyt interesantów w Biurze do 25 marca 2020 r. Okres ten może zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numeru telefonu 68 3888 431 lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl

Wszystkie osoby prosimy o ograniczenie wizyt w Biurze Stowarzyszenia do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki – po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu wizyty.