Wyniki ponownej oceny wniosków! – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki ponownej oceny wniosków!

Dnia 5 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie na której dokonano ponownej oceny w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach dla operacji złożonych w ramach naboru 9/2019.

 

Załączniki dotyczące ponownej oceny wniosków złożonych w naborze 9/2019

  1. Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 9/2019, w wyniku ponownej oceny POBIERZ
  2. Lista wniosków niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 9/2019 w wyniku ponownej oceny – protestów POBIERZ,
  3. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej z dnia 5.12.2019r. [POBIERZ]
  4. Lista obecności [POBIERZ]