Plakat do konkursu literackiego PROWadzi Lubuskie – Wzgórza Dalkowskie