„Dzięki PROW obszary wiejskie zmieniają się na lepsze!” – Wzgórza Dalkowskie

„Dzięki PROW obszary wiejskie zmieniają się na lepsze!”

Podpisano umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

  • Blisko 150 tysięcy złotych na zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej,
  • Blisko 70 tysięcy na utworzenie miejsca i ścieżki do edukacji przyrodniczej, historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich
  • Ponad 100 tysięcy złotych na wydarzenia kulturowo – integracyjne aktywizujące społeczność lokalną na Wzgórzach Dalkowskich.

W dniach 28 i 31 grudnia 2018r. Zarząd Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie podpisał umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego  o powierzenie grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki temu nasza szczęśliwa trzynastka grantobiorców już od marca zaczyna działania terenowe.