Ostateczna lista Grantobiorców – Wzgórza Dalkowskie

Ostateczna lista Grantobiorców

Po zakończeniu procedury odwoławczej w dniu 26.11.2018r. w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy Grantobiorców
w naborze

nr 1/2018/G o zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

W naborze została wykorzystana pełna alokacja dostępnych środków.

W załączeniu ostateczna lista Grantobiorców operacji, które mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze nr 1/2018/G na projekty grantowe po zakończeniu procedury odwoławczej.

Ostateczna lista Grantobiorców [POBIERZ]