Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 3/2018/G – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 3/2018/G

W dniu 15.10.2018r. w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach:

  • nr 3/2018/G o zakresie tematycznym promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W naborze została wykorzystana pełna alokacja dostępnych środków.

Na konkurs nr 3 o zakresie tematycznym promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną pulę środków 166.107, 00 zł. Rada projektowa Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie przyznała 9 dotacji i została wykorzystana pełna alokacja  dostępnych środków w wysokości 150.000,00 zł.  W ramach konkursu zostaną przeprowadzone wydarzenia integracyjno–aktywizujące społeczność lokalną Wzgórz Dalkowskich.