Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 1/2018/G – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 1/2018/G

W dniu 15.10.2018r. w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach:

  • nr 1/2018/G o zakresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

W naborze została wykorzystana pełna alokacja dostępnych środków.

W konkursie nr 1, który dotyczył rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, wpłynęło aż 7 wniosków, w których Beneficjenci  wnioskowali o 306.133,00 zł. Dostępna alokacja wynosiła 150.000,00 zł i została wykorzystana przyznając dotacje dla 4 Beneficjentów na stworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Długie,  budowy strefy rekreacyjno–sportowej w Szprotawie, utworzenia siłowni plenerowej w miejscowości Siecieborzyce oraz Studzieniec