Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie – Wzgórza Dalkowskie

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie informuje, że 7 czerwca 2018r. o godzinie 10:00 w Remizie Strażackiej (ul. Głogowska) w Nowym Miasteczku, odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.

Porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku Zgromadzenia
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie za 2017r.
 5. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie za 2017r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie
 7. Przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie za 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej na realizację Programu Działaj Lokalnie
 12. Sprawy bieżące
 13. Zamknięcie zgromadzenia

 

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w przypadku, kiedy w Walnym Zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania po 15 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie.