Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR – Wzgórza Dalkowskie

Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie przygotowała projekt aktualizacji LSR. W związku z tym zapraszamy mieszkańców obszaru do zapoznania się z tymi zmianami.
Uwagi, zapytania i sugestie dotyczące proponowanych zapisów, proszę kierować na adres mailowy biura LGD: biuro@wzgorzadalkowskie.pl do dnia 4.06.2018 r. do godz. 12:00.

Tekst aktualizowanego LSR wraz z zaproponowanymi zapisami zmian przedstawionymi w kolorze czerwonym umieszczono poniżej.

POBIERZ LSR

POBIERZ LSR