Komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2 – Wzgórza Dalkowskie