Aktualizacja wniosków i załączników – Wzgórza Dalkowskie

Aktualizacja wniosków i załączników

Informujemy, iż dokonano aktualizacji wniosków i załączników dla:

  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Aktualne pliki dostępne w dziale Nabory wniosków -> Wzory wniosków lub [TUTAJ]