Lista ocenionych operacji w ramach naboru 6/2017 – Wzgórza Dalkowskie