Lista ocenionych operacji w ramach naboru 4/2017 – Wzgórza Dalkowskie