Lista ocenionych operacji w ramach naboru 11/2021 – Wzgórza Dalkowskie